Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Проект GreenB - Трета работна среща, Перуджа, Италия

вторник, 03 януари 2017 13:06

Logo_GreenB.jpg

На 6 и 7 декември 2016 г. в Перуджа, Италия се проведе Третата работна среща по проект GreenB  № 2015-1-FR01-КА204-015377 "Greening the Business: Green Business Management Trainings" Erasmus+ Programme, 2015-2017 /Обучение по управление за "зелен" бизнес/. Като представители на ИСК при УНСС - София в срещата взеха участие доц.д-р Елка Василева и доц.д-р Даниела Иванова.

На срещата присъстваха партньорите по проекта: ИСК при УНСС - София, България, TUCEP - Перуджа, Италия, CCIL - Лион, Франция, VGTU - Вилнюс, Литва и CPU - Любляна, Словения.

През първия ден на срещата бях представени резултатите от приключилите дейности по IO 2 (Intellectual output 2). Доц.д-р Елка Василева запозна останалите партньори с резултатите от проведените в партньорските страни Работни срещи със  заинтересованите страни от обучението за "зелено" бизнес управление. На основата на докладите, които всеки от партньорите по проекта беше представил, анализът на доц. Василева потвърди избора на Първа версия на Учебния план (Itaining Curriculum), разработен от ИСК при УНСС. Бяха дискутирани включените в плана дисциплини и беше потвърден окончателния вариант от 11 дисциплини.

В хода на следобедната сесия на първия ден на работната среща доц.д-р Даниела Иванова представи съдържанието на учебните модули по всяка дисциплина и темплейт със съответните раздели и атрибути за тяхното описание. В резултат на направената дискусия бяха избрани подходящия обем, описание и ресурси за учебните модули, които ще бъдат пилотирани на следващия етап от проекта.

В рамките на втория ден на работната среща беше обсъдено Ръководството за провеждане на пилотното тестване на обучението в IO3, разработено от CPU Любляна, Словения. Италианските партньори от TUCEP запознаха останалите с разработения План за разпространение на резултатите от  проекта (дейности, уебсайт и др.).

Координаторите на проекта от CCIL Лион представиха финансовите и административните изисквания, свързани с отчетността, съгласно изискванията на Националната агенция по програмата във Франция.

На проведената среща беше обсъдена възможността за провеждане на Финалната раотна среща през м.септември 2017 г. в Лион.

За повече подробности посетете сайта на проекта http://www.green-b.eu/the-project/.

Прикачени файлове:

image/jpeg IMG_20161206_155854.jpg - 458 KB

image/jpeg IMG_20161206_155748.jpg - 427 KB

Галерия снимки от Проект GreenB - Трета работна среща, Перуджа, Италия ...