Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Партньорска среща по проект FABUSS

петък, 29 септември 2017 12:36

 

Logo_FABUSS.png          

                    10.png                                                  11.png

На 19 и 20 септември в Малка конферентна зала на УНСС се проведе 2-ра партньорска среща по проект "Успешна приемственост в семейния бизнес" (FAmily BUsiness Successful Succession - FABUSS). Проектът се изпълнява от Атинската търговско-промишлена палата в партньорство с Института за следдипломна квалификация при УНСС и други седем организации от Гърция, Кипър, Италия, Португалия и Република Македония. Срещата бе открита от Ректора на УНСС - проф. д.ик.н. Стати Статев, който приветства участниците и пожела успех в по-нататъшните усилия на консорциума по проекта, свързани с подпомагане процесите на наследяване на фамилните компании в партньорските страни.

DSC_0001.JPG

FABUSS е 24-месечен проект, изпълняване по програма Еразъм+ Младеж, който се реализира в периода февруари 2017 - януари 2019 г. Неговата цел е да подпомогне младите хора, участващи в семейния бизнес, да станат способни и ефективни наследници на семейните предприятия.  Очаква се проектът да окаже положително влияние върху развитието на фамилните фирми, като предложи необходимите знания и умения на следващото поколение лидери на семеен бизнес. Младите наследници на семейния бизнес - участници в проекта, ще формират както национални, така и международни мрежи за партньорска подкрепа. това ще повлияе позитивно върху взаимното разбирателство между поколенията и върху управленските решения на местно, регионално и национално равнище.

DSC_0006.JPG

  1.png 2.png   3.png 4.png 5.png  6.png 7.png   8.png  9.png 

Галерия снимки от Партньорска среща по проект FABUSS ...