Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ТРАНСГЕНЕРАЦИОНЕН СЕМИНАР по Проект FABUSS „Успешна приемственост в семейния бизнес”

четвъртък, 06 декември 2018 16:05

 

 10.png                            Logo_FABUSS.png                                                                                    _51b0d_Erasmus Youth NA Greece_logo.png  

ТРАНСГЕНЕРАЦИОНЕН СЕМИНАР

 Проект „Успешна приемственост в семейния бизнес” (FAmily BUsiness Successful Succession – FABUSS),

изпълняван по програма Еразъм+ Младеж на Европейския съюз

 

На 30 ноември 2018 г., в зала „Тържествена“ на Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, Студентски град, Институтът за следдипломна квалификация при УНСС (ИСК при УНСС) организира Трансгенерационен семинар по проект „Успешна приемственост в семейния бизнес” (FAmily BUsiness Successful Succession – FABUSS). По време на семинара бяха подложени на дискусия проблемите на унаследяването във фамилните предприятия, като в него участваха над 40 представители на настоящото и следващото поколение лидери в семейните фирми.

_b19c9_fabuss 1 снимка.jpg

Проект FABUSS се изпълнява от Атинската търговско-промишлена палата в партньорство с ИСК при УНСС и други седем организации от Гърция, Кипър, Италия, Португалия и Република Македония. FABUSS е 24-месечен проект, който се реализира в периода февруари 2017 г. - януари 2019 г. по програма Еразъм+ Младеж на Европейския съюз, като неговата основна цел е да подпомогне младите хора, участващи в семейния бизнес, да станат способни и ефективни наследници на фамилните предприятия.

_b19c9_fabuss 2 снимка.jpg

Очаква се проектът да окаже положително влияние върху развитието на семейните фирми, като предложи необходимите знания и умения на следващото поколение лидери на фамилните предприятия. Младите наследници на семейния бизнес – участници в проекта, формират както национални, така и международни мрежи за партньорска подкрепа. Това ще повлияе позитивно върху взаимното разбирателство между поколенията, както и върху управленските решения на местно, регионално и национално равнище.

                                

 1.png 2.png  3.png   4.png   8.png   9.png   7.png   5.png   6.png 

Галерия снимки от ТРАНСГЕНЕРАЦИОНЕН СЕМИНАР по Проект FABUSS „Успешна приемственост в семейния биз ...