Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854 "Управление на продажбите в междукултурна среда"

понеделник, 17 декември 2018 15:14

На 6 и 7 декември 2018 г. в Анкона, Италия се проведе Откриваща среща по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854  "Управление на продажбите в междукултурна среда" (“Sales Management, Inter-Culture, Learning”), където Институтът за следдипломна квалификация при УНСС участва като партньор.

Проектът има за цел да бъдат създадени, тествани, валидирани и разпространи под формата на нов образователен стандарт, нов речник с компетентности на нововъзникващи професионални направления като например „междукултурен търговски агент”, ключова фигура в процеса на продажби в бизнес-към-бизнес отношенията в междукултурен контекст.

Проектът цели да създаде стабилна и многостранна европейска мрежа за:

 • Намаляване на несъответствието между необходимостта от специализирани и междукултурни умения, характерни за тези нов вид професионални направления и предлаганото обучение
 • Подпомагане на процеса за придобиване на компетентности /умения / и знания, свързани с този нов професионален профил чрез използване на дигитални учебни средства и иновативни педагогически методи, както и практическо тестване в реални работни ситуации
 • Увеличаване на конкурентоспособността на лица с диплома за висше икономическо образование в страните партньори по проекта

Проектът включва 8 партньора от четири европейски държави (Италия, Гърция, България и Полша), които обединяват своите специализирани умения в областта на обучението на възрастни за постигане на целите на проекта.

Партньорите са както следва:

а) академични институции

 • Политехнически университет дел Марче (Италия)
 • Институт за следдипломна квалификация - отдел към Университета за национално и световно стопанство (България)
 • Икономически и бизнес университет в Познан (Полша)

б) обучителни и консултантски организации

 • CONFORM - Consulenza Formazione e Management SCARL (Италия)
 • Гръцко-американски съюз (Гърция)

в) търговски камари

 • Търговска камара в Мацерата (Италия)
 • Велкополска търговско-промишлена камара (Полша)
 • Търговско-промишлена палата - Благоевград (България)

Галерия снимки от ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854 "Управление на пр ...