Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291

понеделник, 31 декември 2018 11:26
 _294e5_erasmus co-funded logo.png                                                       _294e5_DIGITAL HUMANIST logo.png   _294e5_DIGITAL HUMANIST - logo координатор.png 

На 13 и 14 декемви 2018 г. в София, УНСС, Малка конферентна зала се проведе откриваща среща на партньорите по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291.

Проектът DIGITAL HUMANIST има за цел разработването на набор от дигитални и предприемачески умения за студентите от европейските университети-партньори, полезни за популяризиране и достъп до културни ценности, търговски марки, маркетингови решения с експериментално съдържание, както и най-модерни технологии, като иновационни катализатори за подкрепа на цифровите услуги и доставки.

В проекта участват 9 партньори от 5 страни от ЕС: Италия, Испания, Гърция, България и Полша: Университет на Салерно /водещ партньор/, Университет на Аликанте, Институт за следдипломна квалификация при УНСС, Университет по икономика и бизнес в Познан, CONFORM - обучение и управленско консултиране Scarl, Търговско-промишлена палата-Благоевград, Великополска търговско-промишлена палата, IACUDIT-Международна асоциация за културен и цифров туризъм, I4G - Бизнес инкубатор.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

1. Проектиране на нова учебна програма DIGITAL HUMANIST, основана на три измерения:

  • когнитивна (учене чрез мислене) - съчетаване на класната стая с електронно обучение с използване на общодостъпни образователни ресурси;
  • оперативна (учене чрез практикуване) - обучение на работното място;
  • поведенческа (учене чрез актьорско майсторство) - създаване на истории за дигитално културна комуникация;

2. Прилагане на общодостъпни образователни ресурси за развиване на умения на обучаващите се за оценка на културните ценности на района, използвайки най-подходящите технологии и иновации за представяне на идентичността на местните ценности;

3. Разработване на Наръчник за създаване на дигитални и културни истории за управление на видовете комуникации в областта на културата чрез прилагане на техники за разказване;

4. Създаване на дигитална учебна среда, интерактивно пространство за обучение, изградено с 2D/3D анимации, тестове и анализи на случаи за развитие на целевите умения;

5. Мобилност на обучители за методологично съгласуване, насочени към развиване на уменията, необходими за управление на процесите и проектите за териториален и екпериментален макетинг.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • създаване на международна мрежа от участници - университети, обучителни институции, бизнес организации, която да интегрира експертни познания от академичен, технологичен, методологичен и производствен характер, за адаптация на програмите за висше образование към нуждите на пазара на труда;
  • приемане на нова университетска учебна програма, състояща се от дидактична рамка, позволяваща на хората да развият уменията си с иновативни, интерактивни, гъвкави умения, адаптирани към нуждите на обучаемите към пазара на труда;
  • дигитална интеграция в обучението, уведомяване за достъпа до различни ресурси за обучение, разработени техники за визуално мислене, достъпни онлайн поне 2 години след края на проекта;
  • разработване на социални/съвместни възможности за обучение, улеснение от дигитална учебна среда, като интерактивно пространство за обучение;
  • участие на група от най-малко 75 обучаеми за тестване на подготвените манериали.
_b0223_DH_Brochure (1)_page-0002.jpg
_b0223_DH_Brochure (1)_page-0001.jpg

_294e5_DIGITAL HUMANIST - logo партньори.png

Галерия снимки от ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291 ...