Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“

понеделник, 13 май 2019 12:14

Работна среща по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“, който ще се изпълнява от Института за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС и Икономическия факултет на Университета „Св. св. Кирил и Методий“, Скопие, Северна Македония, се проведе на 8 и 9 май т.г. в София.

Проектът се финансира по линия на българската помощ за развитие на Министерство на външните работи на Република България и е подпомаган от правителството на Япония.

Н. Пр. Масато Ватанабе, извънреден и пълномощен посланик на Япония у нас, прие участниците в срещата и приветства тристранната инициатива за провеждане на обученията по проекта. Участниците бяха поздравени и от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, който засвидетелства своята подкрепа за проекта.

_7240e_IMG_20190508_213753.jpg 

Основата е положена от проект, осъществен от България и Япония по инициатива на JICA – Японската агенция за международно сътрудничество, и осъществен съвместно с ИСК при УНСС със създаването на Център за развитие на управленски умения към ИСК. Целта на създадения българо-японски екип беше уникалният японски опит да бъде приложен при подготовка на бизнес мениджъри. На тази база ИСК ежегодно провежда курса „Глобален мениджмънт и лидерство“, който се води от преподаватели, обучени в Япония.

На работната среща присъстваха проф. д-р Сашо Йосимовски, декан на Икономическия факултет Университета „Св. св. Кирил и Методий“ и ръководител на делегацията, проф. Леонид Наков, директор на Центъра за икономически изследвания, проф. Стоян Дебарлиев, преподавател, Аои Ямагши, първи секретар на японското посолство, Христина Несторова, асистент в японското посолство, доц. д-р Боян Жеков, председател на JICA Алумни в България, и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК.

По време на срещата бяха определени времевите параметри на проекта: откриваща среща на 5 юни, начало на обучението – 13 септември в Скопие, и завършване на курса на 15 декември т.г. Приет беше и учебният план на курса „Управление на качеството и лидерство“ („Курс за управување со квалитетот и лидерство“/“Quality Management and Leadership Course“), който ще се проведе в Република Северна Македония.  

Галерия снимки от РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и с ...