Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ПЪРВА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ по Проект IIoTNET "Industrial Internet of Things VET Network"

понеделник, 21 октомври 2019 16:20

На 10 и 11 октомври 2019 г. в Хотел Downtown, София  се проведе първата партньорска среща по проекта Industrial Internet of Things VET Network (IloTNET), с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, в който Института за следдипломна квалификация е водещ партньор. В проекта участват организации с дейности в областта на професионалното образование и обучение от Гърция (AKMI, READLAB), Кипър (CSI), Швеция (HEA), Литва (PIB), Италия (TUCEP) и България (IPS, ITPIO), а периода на изпълнението му е 24 месеца.

 _67bda_2.jpg  _67bda_3.jpg  

Целта на проекта е да се изгради мрежа в ПОО в която да се присъединяват и привлекат нови доставчици, да се изгради капацитет за предоставяне на  иновативни обучения от страна на доставчиците на ПОО за придобиване на умения за Индустриален интернет на нещата (IIoT)  в сътрудничество с бизнеса (МСП).

  _67bda_1.jpg  _67bda_4.jpg   

Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на знанията по отношение на развитието на хората и тяхната свързаност с предмети, благодарение на автоматизирането на технологиите, инкорпорирането  на машинното обучение с цел подобряване на продуктивността  и трансформиране на работна сила, за да се избегнат грешки и да се оптимизират разходите.

Галерия снимки от ПЪРВА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ по Проект IIoTNET "Industrial Internet of Things VET  ...