Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Project ”Creative Strategic Foresight - Study Programme” - CSF („Творчески стратегии за предвидливост – учебна програма”)

понеделник, 27 февруари 2012 14:15

    ИСК при УНСС започна работа по нов проект ”Creative Strategic Foresight - Study Programme” - CSF, („Творчески стратегии за предвидливост – учебна програма”), финансиран от Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, „Еразъм, многостранни проекти”. Проектът има за цел да разработи и тества учебен модул , който съчетава творчеството със стратегическото мислене и приложните изследвания с образованието. Проектът ще бъде реализиран в периода от 01.10.2011г. – 30.09.2013г. виж презентацията

Галерия снимки от Project ”Creative Strategic Foresight - Study Programme” - CSF („Творчески страт ...