Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Проект „Творчески стратегии за предвидливост - учебна програма”

петък, 10 февруари 2012 11:10

    Учебният модул е насочен към подпомагане на студентите бакалаври да развиват своите компетенции при оценката и предвиждането на промените в бизнес средата, насърчава творческите способности на студентите в стратегическото мислене, за да могат да адаптират информацията и иновациите. Виж

Галерия снимки от Проект „Творчески стратегии за предвидливост - учебна програма” ...