Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Национална конференция „Стратегии и политики за учене през целия живот”

петък, 16 декември 2011 16:30

    На 15.12.2011 г. ИСК при УНСС заедно с Институтът за поготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда „Подкрепа” и община Карнобат проведоха Национална конференция на тема: „Стратегии и политики за учене през целия живот”. Конференцията е част от проект, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот” (www.comfort-bg.eu). Прочети повече

Галерия снимки от Национална конференция „Стратегии и политики за учене през целия живот” ...