Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ИСК участва в информационна среща „Заедно по-информирани от днес“

четвъртък, 09 февруари 2012 16:45

    На 09.02.2012 г. в УНССС се проведе поредната информационна среща "Заедно по-информирани от днес", на която студентите имаха възможността да научат и зададтат въпроси свързани с професионалното си развитие чрез надграждане на образованието си с паралелно обучение. На тази среща те получиха нагледни примери за допълнителна професионална квалификация в Института за следдипломна квалификация (ИСК) и за информационната и консултантска работа на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК). Срещата бе организирана от Студентския съвет. виж

Галерия снимки от ИСК участва в информационна среща „Заедно по-информирани от днес“ ...