Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

КУРСОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

петък, 06 януари 2012 11:05

    Центърът за управление на качеството и международни проекти организира СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ краткосрочни курсове за Вътрешни одитори на СУК, съгласно изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA).
    Цена за студенти е 200 лв.
    За допълнителна информация - г-жа Елена Кочева, тел. 868 92 04; 0888000 234

Галерия снимки от КУРСОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ ...