Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ИСК спечели проект за обучение на специалисти в научноизследователски клъстери

вторник, 08 ноември 2011 15:55

    ИСК при УНСС, спечели централизиран проект "Seeding Innovation: Training for Research-driven Clusters" (InnoSee), (Обучение на специалисти в научноизследователски клъстери), финансиран директно от Европейската агенция за образование, аудиовизия и култура, програма Леонардо да Винчи, дейност «Развитие на иновации». Той има за цел да създаде платформа за хармонизиране и подобряване качеството на образование на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери.
    На 3 и 4 ноември 2011 г. се проведе откриваща среща с участието на всички партньорски страни.

Галерия снимки от ИСК спечели проект за обучение на специалисти в научноизследователски клъстери ...