Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ИСК със сертификат от Италия за внедрена управленска система

петък, 28 октомври 2011 16:25

     На 28 октомври на Института за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС беше връчен сертификат от италианската сертификационна организация ANCCP (Agenzia Nazionale Certificazione Componeti e Prodotti srl) в Ливорно, Италия. 
     Сертификатът е по проекта „EGO - Enterprise Gender Oriented", финансиран от програма „Леонардо да Винчи", „Трансфер на иновации" на ЕС и удостоверява, че в съответната институция е внедрена управленска система, свързана с дискриминацията на половете. ИСК при УНСС е на седмо място в Европа от общо 10 институции, внедрили стандарта EGO за липса на полова дискриминация. виж

Галерия снимки от ИСК със сертификат от Италия за внедрена управленска система ...