Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ReferNet с експерти от ИСК при УНСС

сряда, 30 май 2012 13:27

      Представители на ИСК при УНСС участват като експерти  в ReferNet – мрежата, която е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение. Създадена е през 2002 година от Европейската агенция за развитие на професионалното обучение - CEDEFOP. В мрежата са представени всички страни-членки на Европейския съюз, Исландия и Норвегия. За периода 2012 - 2016 година координиращата институция на дейностите на мрежата в България е Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Информация за ReferNet-мрежата има на следния сайт: http://www.refernet.bg

 

 

Галерия снимки от ReferNet с експерти от ИСК при УНСС ...