Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Заключителна конференция по проект “ValidAid”

четвъртък, 20 септември 2012 14:30

           На 20 Септември 2012 г. в хотел Шератон, гр. София се проведе финална конференция по проекта “Валидиране на умения и знания за подобряване на позициите на нискоквалифицираните служители на пазара на труда - ValidAid”, по който ИСК при УНСС е водещ партньор. Партньорството по проекта обединява организации от шест страни – Австрия, България, Исландия, Франция, Литва и Португалия.  В него са включени международни университети, изследователски центрове, както и обучителни и консултантски организации.
         Директорът на ИСК при УНСС - доц. д-р Марчо Марков връчи сертификати на успешно преминалите процесите по валидиране български участници.
         Сред присъстващите на конференцията бяха Ректора на УНСС проф. д-р на ик. н. Стати Статев, главния изпълнителен директор на банка „ДСК” - г-жа Виолина Маринова,  главния изпълнителен директор на "Български пощи" ЕАД - г-н Деян Дънешки, председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение – г-н Деян Пушкаров, зам.-председателя на Българската търговско промишлена палата – г-н Георги Стоев и др.
        Проектът “ValidAid” се изпълнява в рамките на програма “Учене през целия живот”, финансирана от ЕС. Неговата цел е да се разработят методи и инструменти за идентифициране и валидиране на компетенциите, придобити на работното място. Проектът също цели да се подпомогнат нискоквалифицираните служители за да открият и развият по-добре своите способности и да намерят по-добра реализация на пазара на труда.

 
                                     

                

Галерия снимки от Заключителна конференция по проект “ValidAid” ...