Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Начало на нов съвместен българо-японски проект "Глобален мениджмънт и лидерство"

четвъртък, 08 ноември 2012 14:11

    На 06.11.2012 г. в ИСК при УНСС се проведе работна среща, която ще  възобнови взаимотношенията и ще даде началото на нов съвместен проект на ИСК при УНСС и Японската агенция за международно сътрудничество (JICA). Проектът предвижда обучението през 2013 г. на специализанти в курсове по Глобален мениджмънт и лидерство, като в обучението ще участват и лектори от Япония. На срещата българската страна беше представена от доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Иван Стойчев и проф. д-р Антоанета Василева от ИСК при УНСС и г-н Боян Жеков и г-жа Христина Христова от JICA Alumni Association. От страна на JICA присъства г-н Мураками Сатоши - подуправител на JICA за Европа и г-н Мацуи Йоджи. При успешно начало на проекта се предвижда курсовете за обучение да започнат още в началото на следващата година.

Галерия снимки от Начало на нов съвместен българо-японски проект "Глобален мениджмънт и лидерство" ...