Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство"

понеделник, 04 февруари 2013 15:22

         На 2 февруари 2013 г. в Института за следдипломна квалификация при УНСС започнa курс по Глобален мениджмънт и лидерство. Той се организира от Центъра за развитие на управленски умения към ИСК при УНСС – София, благодарение на специален национален проект, осъществяван от България и Япония по инициативата на Японската агенция за международно сътрудничество – JICA.
         Доц. д-р Марчо Марков – директор на ИСК при УНСС откри официално курса в присъствието на доц. Иван Стойчев, доц. Божана Неделчева, проф. д-р Антоанета Василева и г-н Боян Жеков от JICA Alumni Association.
        
Преподавателският екип включва високо квалифицирани български и японски преподаватели.
         Пограмата на курса включва следните теми:

  • Маркетинг мениджмънт (с проф. Осаму Ияма)
  • Мениджмънт в Япония (с проф. Осаму Ияма и проф. Масанори Намба)
  • Управление на иновациите (с проф. Масанори Намба)
  • Стратегическо управление и предприемачество, Бизнес в глобална среда, Потребителско поведение, Интегрирани маркетингови комуникации, Тотално управление на качеството, Комуникативни умения и умения за водене на преговори, Право на интелектуалната собственост, Бизнес етика и фирмена социална отговорност (с български преподаватели от УНСС, подготвени в Япония за обучители по проблемите на мениджмънта, маркетинга, управление на качеството, бизнес етиката и др.)

           
 

          За повече информация:

Галерия снимки от В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" ...