Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Представяне на Виртуална платформа за обучение на служители, работещи в клъстери

петък, 31 май 2013 16:31

    На 31 май 2013 г. в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел София ИСК при УНСС съвместно с  Института за подготовка на служители в международни организации и Европейския център за качество проведоха работен семинар „Представяне на Виртуална Платформа за обучение на служители, работещи в клъстери” по проект InnoSee. Семинара откри доц. Марчо Марков – директор на Института за следдипломна квалификация при УНСС, който е  водеща организация по проекта.

  

След това проектът беше представен от г-н Людмил Ковачев – ръководител на проекта.

 

Доц. Иван Стойчев и д-р Цветомир Цанов представиха платформата за обучение по проекта.

 

Г-н Джон Мъри, директор  в GROWTHCLUSTERS-BG говори за добрите проктики при управлението на клъстери.

 

Г-н Стоян Динев, Координатор на проекта представи клъстер „Зелен товарен транспорт”.

 

Г-н Людмил Манев от Европейския център за качество представи програмата „Еразъм за всички 2014-2020г.” (наследник на програма „Учене през целия живот”) като възможност за финансиране на клъстерите в Европа.

    Проектът има за цел да създаде платформа за хармонизиране и подобряване качеството на образование на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери. Постигането на целите и задачите на проекта ще допринесе за подобряване на предприемаческата култура на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери от страните участници в проекта, както и сред студентите като бъдещи служители на такива формирования в ЕС.

Галерия снимки от Представяне на Виртуална платформа за обучение на служители, работещи в клъстери ...