Институт за следдипломна квалификация

Международна конференция по проект InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери"

 

         На 13 септември 2013 г. в Гранд Хотел „София” Института за следдипломна квалификация при УНСС съвместно с  Института за подготовка на служители в международни организации проведе финална конференция по проет InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери".

         Участие в конференцията взеха проф. д. ик. н. Стати Статев - ректор на УНСС, г-н Иван Кръстев – зам. министър на образованието, д-р Емилияна Димитрова, председател на УС на НАПОО и председател на НАПОО, г-жа Камелия Лозанова – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, чуждестранни партньори по проекта, представители на местните общински администрациии, преподаватели от УНСС и др.

   

 

Доц. д-р Иван Стойчев представи проекта InnoSee и резултатите от него.

Проф. Никос Комнинос, представляващ гръцката организация INTELSPACE,  говори за потребностоте от обучение на мениджърите на изследователските клъстери.

Г-н Гасет от FUNDITEC, Испания представи рамката от компетентности на мениджърите на изследователски клъстери.

Г-жа София Тиртън от STPKC, Швеция накратко представи електронната платформа за учене на мениджъри и персонал на изследователски клъстери.

Доц. д-р Иван Стойчев разясни основните принципи за учредяване на Европейската асоциация на преподавателите на мениджъри на изследователски клъстери.

Накрая на конференцията бе направена оценка на приложимостта на резултатите от проекта от мениджърите на изследователските клъстери от България и Италия.

Галерия снимки от Международна конференция по проект InnoSee "Обучение на специалисти от научноизс ...