Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство"

петък, 08 ноември 2013 13:59

      На 7 ноември 2013 г. от 9.00 ч. в ауд. 305 в ИСК при УНСС стартира поредният курс по Глобален мениджмънт и лидерство. Обучението се извършва по съвместен проект на ИСК при УНСС и асоциацията JICA Alumni.
Главните цели на курса са :
     - развитие на глобално мислене и способност за анализиране на сложните процеси в българската икономика в контекста на постоянно изменящата се бизнес среда;
     - усвояване на нови знания, умения и методи за модерно, креативно и иновативно управление чрез изграждане на екип;
     - възпитание на съзнание за фирмена социална отговорност характерно за лидерите с цялостен подход.

За създаването на истински бизнес лидери със солидна преценка и умения за взимане на решения, курса покрива следните области:

      Стратегически мениджмънт и предприемачество
      Бизнес мениджмънт в глобална среда
      Управление на маркетинга
      Мениджмънт на иновациите/Теория на базисните иновации
      Потребителско поведение
      Интегрирани маркетингови комуникации
      Тотално управление на качеството
      Умения за комуникация и водене на преговори
      Бизнес етика и социална отговорност на фирмите
      Право на интелектуалната собственост
      Мениджмънт в Япония и др.

Занятията са място за взаимодействие и креативност, където курсистите са истинските инициатори на идеи, а не просто пасивни слушатели.
Разглеждат се новите концепции за управлението и се представят японският мениджърски подход и най-добрите практики.

Преподавателският екип включва високо квалифицирани български и японски преподаватели.

Вниманието и основните усилия в обучението са насочени към:
      Мениджъри на малки и средни предприятия
      Предприемачи
      Специалисти, които се интересуват от съвремените тенденции в управлението, включително представители на юридически лица с
нестопанска цел
      Мениджъри и предприемачи, които имат интерес към съвместна дейност с японски бизнес партньори
      Студенти, проявяващи интерес към японския опит в областа мениджмънта 

 

 

Галерия снимки от В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство" ...