Институт за следдипломна квалификация

Кръгла маса на тема: „Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности”.

На 13.03.2014 г. в УНСС, в малката конферентна зала се проведе организираната от Института за следдипломна квалификация при УНСС Кръгла маса на тема: " Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности".
На Кръглата маса бяха поканени и взеха участие представители на УНСС, НАПОО, Българска търговско промишлена палата, учебни центрове, държавни институции и фирми, като заинтересовани страни в процеса, с цел да се родят нови идеи за проекти, партньорства и алианси за кандидатстване за усвояване на средства от от фондовете на ЕС през новия програмен период.                                                                                           Кръглата маса беше открита от доц. д-р Иван Стойчев - директор на Института за следдипломна квалификация при УНСС.
Приветствие до участниците в Кръглата маса направи проф. д-р Веселка Павлова - заместник ректор на УНСС, в което определи разглежданата тематика като изключително важна.
Презентация на тема "Приоритети на оперативната програма "Наука, образование и интелигентен растеж" беше представена от г-н Асен Петров - държавен експерт от Министерството на образованието и науката, ГД СФМОП.
Презентация на тема "Възможности за участие на българските институции и организации в Програма Еразъм+" беше представена от г-н Людмил Манев - управител на Европейски център за качество.

Галерия снимки от Кръгла маса на тема: „Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образова ...