Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Закриваща среща на проект " Умения за бъдещето - към по-добри умения на трудовия пазар чрез по-добро ориентиране и образование"

сряда, 30 април 2014 11:43

На 29 април, в Малката конферентна зала на УНСС се проведе Закриваща среща на проект "Умения за бъдещето - към по-добри умения на трудовия пазар чрез по-добро ориентиране и образование", финансиран от ГД " Заетост, социални въпроси и включване " на Европейската комисия.
На срещата беше представена монографията " Знания и умения за бъдещето - сигурност, професионална кариера и по-добри позиции на пазара на труда /Добри практики и препоръки/ ", подготвена от проф. д-р К. Владимирова, проф. д-р М. Атанасова, доц. д-р М. Марков и доц. д-р И. Стойчев, в която са събрани резултатите от направените изследвания и индентифицираните добри практики за времето на изпълнение на проекта.  На срещата присъстваха и представители на чуждестранните партньори. Откриващи речи произнесоха проф. Веселка Павлова, заместник ректор УНСС и доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК при УНСС.

Галерия снимки от Закриваща среща на проект " Умения за бъдещето - към по-добри умения на трудовия ...