Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Втора работна среща по проект Validaid +

сряда, 18 юни 2014 12:15

На 10-11 юни се проведе втората работна среща по проект Validaid + в Билбао, Испания.
Бяха обсъдени резултатите от проведените в партньорските страни фокус групи със заинтересованите от процеса на валидиране.

За повече информация вижте Валидиране на компетенции, придобити на работното място на нискоквалифицирани служители  и на www.validaidplus.eu

Галерия снимки от Втора работна среща по проект Validaid + ...