Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Втора партньорска среща по проект FIERE

петък, 04 юли 2014 9:25

На 20 и 21 юни 2014 г. в гр. Палермо, Италия се проведе втора партньорска среща по проект FIERE (Furthering Innovative Entrepreneurial Regions in Europe), изпълняван по Програма „Учене през целия живот” на ЕС, Подпрограма „Грюндвиг”, Проект № 540477-LLP-1-2013-IE-GRUNDTVIG-GMP, партньор по който е ИСК при УНСС.

По време на срещата беше проведена дискусия по отделните работни пакети в рамките на проекта, като наред с това беше представена концепцията на българския екип за реализация на работния пакет, по които ИСК е водеща организация, а именно – дейностите по РП 3 „Разработване на обучителна програма”. По време на срещата водещите партньори по съответните работни пакети представиха постигнатите до момента резултати във връзка с организацията и управлението на проекта и изпълнението на дейностите по информация и публичност. Отчетени бяха и резултатите от проведените пилотни анкети във връзка с реализацията на РП 2 „Анализ на нуждите от обучение”. Беше взето решение следващата партньорска среща по проекта да се проведе на 12 и 13 февруари 2015 г. в гр. София.

Галерия снимки от Втора партньорска среща по проект FIERE ...