Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА ГРУПА ПО iPro – 27 февруари 2015 г.

четвъртък, 26 февруари 2015 15:22

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира Среща на националната група по проект iProfessional (iPro) № 540097-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-EQR, която ще се проведе на 27 февруари 2015 г. от 13.00 часа в зала 2028А на УНСС.

Проектът има за цел да изгради пилотно сътрудничество между висшите училища и центровете за професионално обучение в областта на интерактивните медии, артистичния дизайн, съставянето на планове и програми и съставянето на базови финансови анализи.

Галерия снимки от СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА ГРУПА ПО iPro – 27 февруари 2015 г. ...