Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Европеизацията - Организационни инструменти за оценка на нивото на европеизацията в образователните институции

понеделник, 16 март 2015 14:42

Има ли вашата организация капацитет да работи в европейска среда?

Готови ли сте за европеизация?

Как да се действа по-добре и по-успешно във вашата среда?

Институтът за следдипломна квалификация - отделение при Университета за национално и световно стопанство е партньор в проекта "Европеизацията", който започна през септември 2014 г. и има за цел разработването на онлайн инструменти за самооценка на равнището на европеизация на обучаващи институции, особено тези, които работят в областта на професионалното образование и обучение, и образованието за възсрастни. Използвайки тези инструменти, ръководните екипи на тези организации ще могат да открият и отстранят организационните пречки пред техните институции при реализирането на успешни транснационални стратегии.

Продължителност на проекта: 01.09.2014 - 31.08.2016 г.;

Водещ партньор в проекта: Emcra GmbH, Германия;

Участващи страни: партньори от Германия, Унгария, Хърватия, Кипър и България;

Целеви групи: организации от сектор Професионално образование и обучение, образователни институции с нестопанска цел, малки и средни предприятия.

Проектът се реализира в рамките на стратегическото партньорство с Програма Еразъм+ и е съфинансиран от Европейския съюз.

Всички постижения, концепции и резултати от проекта ще бъдат публикувани на нашия сайт.

Галерия снимки от Европеизацията - Организационни инструменти за оценка на нивото на европеизацият ...