Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Национална конференция по проект RePLAY на тема "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица"

четвъртък, 30 април 2015 8:56

На 28 април 2015 г. в хотел Анел, гр. София се проведе Национална конференция "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица". Конференцията бе заключителната част на проект, чиято основна цел бе свързана със създаване на комплексен инструментариум от методологии и матрици, които да позволят на българските общински и областни администрации самостоятелно да разработят свои местни Планове за превенция и ограничаване на младежката безработица на съответната територия. На конференцията бяха представени разработените от екипа експерти на проекта методологии и матрици, както и изготвените пилотно Областни планове за пет области - Благоевград, Габрово, Ловеч, Плевен и Хасково.

Проектът RePLAY - "Регионално планиране на работната заетост на младежта" бе осъществен от екип експерти на Института за следдипломна квалификация - отделение при УНСС - като координатор и в партньорство с  Института за подготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда "Подкрепа", Областна администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието - Благоевград. Проектът бе осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по Програма "Учене през целия живот". По време на проекта бяха осъществени множество практически семинарни обучения на представители на общинските и областните администрации от всичките 6 района на икономическо планиране у нас, които доказаха, че българската местна администрация има капацитет да разработва местни стратегичски документи, когато този капацитет бъде покрепен с подходящ инструментариум.

Другата цел на събитието бе поставяне на началото на широкомащабна обществена дискусия за ползата от наличието на специализирани местни стратегически документи, свързани с приоритизирането на проблема с младежката безработица на общинско и областно ниво. На конференцията присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, представители на академичната общност и представители на областни и общински администрации от цялата страна.

Основните стратегически документи, разработени по проекта бяха представени от експертите по проекта. В последвалата дискусия бяха посочени постиженията, но и слабостите и грешките, свързани основно с липсата на достоверна информация в ангажираните институции. Всички присъстващи се обединиха около виждането, че младежката безработица е един от най-важните и наболели проблеми на нашето общество и че следвайки този модел, експертите от институциите, ангажирани с него, трябва да работят заедно за решаването му.

Прикачени файлове:

image/jpeg DSC02197.JPG - 2752 KB

image/jpeg DSC02202.JPG - 2874 KB

image/jpeg DSC02204.JPG - 2032 KB

image/jpeg RePLAY-анализ-корица.jpg - 52 KB

image/jpeg RePLAY-анализ-корица.jpg - 52 KB

Галерия снимки от Национална конференция по проект RePLAY на тема "Местни планове за превенция и о ...