Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Анкетно проучване на тема "Европеизация"

вторник, 12 май 2015 13:04

Оценяваме високо участието ви в нашето анкетно проучване на тема "Европеизация"!

Готова ли е вашата организация за Европа? Това е основният въпрос, на който нашето проучване се стреми да даде отговор. Пратньорите по проекта "Европеизация" разработиха този въпросник, за да изследват предизвикателствата пред организациите от сферата на образованието, на които те се натъкват, както при стартиране, така и по време на процеса на работа в европейски контекст.

Основната цел на проекта е да спомогне за изграждане на организационен капацитет. Резултатите от проучването ще бъдат използвани за разработване на инструмент за самооценка на организациите относно готовността им да оперират в европейски контекст, например готовността им за участие в европейски консорциум за целите на управлението на проект, съфинансиран от Европейския съюз.

Проектът "Европеизация" започна през месец септември 2014 г. и ще приключи през месец септември 2016 г. Проектът се изпълнява от консорциум, който включва 8 партньори от 5 европейски държави и е финансиран по програма "Еразъм+" на Европейската комисия.

Въпросникът се състои от три части. Първата част включва въпроси, които касаят ваши лични и професионални характеристики; втората част е посветена на организацията, която представлявате; третата част обхваща предизвикателствата пред вашата организация както при стартиране, така и в процеса на работа в европейски контекст.

Ще ви бъдат необходими максимум 20 минути, за да отговорите на въпросите. Бихме искали да ви благодарим за вашия ценен принос за нашия проект. След като попълните нашия въпросник, вие можете да се регистрирате за участие в безплатен онлайн семинар на EMCRA (на английски език, чиято действителна цена е 67 евро).


КЪМ АНКЕТАТА

Галерия снимки от Анкетно проучване на тема "Европеизация" ...