Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ValidAid+

четвъртък, 04 юни 2015 15:37

На 12 и 13 май в Будапеща, Унгария се проведе Четвъртата работна среща по проект 2013-1-GR1-LEO05-14210, ValidAid+ "Валидиране на компетентности, придобити на работното място при нискоквалифицирани хора/служители", Leonardo da Vinci Programme, 2013-2015 (Validating Competences gained at the Workplace in case of Low-qualified people). Доц. д-р Елка Василева участва в срещата като представител на ИСК при УНСС - София.

На срещата присъстваха всичките шест партньори по проекта: ИСК при УНСС - София, България, Европейски център по качеството - София, България, EcoCenter Alapitvany - Будапеща, Унгария, Hellenic Management Association - Атина, Гърция, LEPIDO ROCCO Association - Венето, Италия и ХХI INVESLAN - Билбао, Испания.

На срещата бяха представени резултатите от Работен пакет 4 Разработване на Валидационен пакет за три сектора от отговарящият за пакета партньор - INVESLAN. Партньорите от EcoCenter Alapitvany представиха част от резултатите, свързани със създаването на платформа за интерактивни тестове.

Разработващите Работен пакет 5 партньори от LEPIDO ROCCO Association представиха структурата на доклада, който ще обхване резултатите от пилотно тестване на валидирането във всяка страна-партньор и анекси със съответните въпросници. В резултат на направената дискусия бяха уточнени детайли по измерване ефективността, ефикасността и устойчивостта на валидационния процес.

Обсъдени бяха следващите стъпки и графика за работа по Работен пакет 5 като представителите на ИСК при УНСС участваха активно в дискусията в светлината на предходен опит по проект ValidAid. Представени бяха резултатите от дейностите по управление на кацеството на проекта от партньорите от Европейски център по качеството - София по Работен пакет 7.

На проведената среща беше обсъдена организацията на Заключителната конференция и последната работна среща, предвидени за периода 20-30 септември 2015 г.

За повече подробности посетете сайта на проекта http://www.validaidplus.eu

Прикачени файлове:

image/jpeg 20150512_152212.jpg - 1918 KB

image/jpeg IMG_2442.JPG - 1214 KB

image/jpeg 20150512_152205.jpg - 1672 KB

Галерия снимки от ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ValidAid+ ...