Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ValidAid+ НА СРЕЩА В НАПОО

петък, 12 юни 2015 10:02

По инициатива на Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение (АЛПЦО) на 4-ти юни 2015 г. се състоя първата работна среща между членовете на АЛПЦО и ръководството и експерти на Националнтата агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), с основни теми валидирането и промените в Наредба 4. Срещата се проведе в заседателната зала на НАПОО на бул. Цариградско шосе № 125, бл.5.

От страна на НАПОО участие взеха инж. Емилияна Димитрова - Председател на НАПОО, Марина Павлова - Зам.председател на НАПОО, Красимира Брозиг - Гл.секретар на НАПОО и Мая Иванова, Лъчезар Лазаров и Пенка Николова - гл.експерти. АЛПЦО бе представена от Милена Христова - Зам.председател, доц. д-р Елка Василева - Председател на Контролния съвет, Емил Рогово - Гл.секретар и над 15 представители на ЦПО - редовни членове на Асоциацията.

Доц. д-р Елка Василева представи практики по валидиране в рамките на разработвания от ИСК при УНСС проект ValidAid+ (№ 2013-1-GR1-LEO05-14210) "Валидиране на компетентности, придобити на работното място при нискоквалифицирани хора/служители", Leonardo da Vinci Programme, 2013 (Validating Competences gained at the Workplace in case of low-qualified people).

По време на дискусията беше проявен интерес към разработваните стандарти за трите сектора "Търговия", "Хотелско настаняване" и "Публична администрация".

За повече подробности можете да посетите сайта на проекта http://www.validaidplus.eu

Прикачени файлове:

application/pdf ПРОГРАМА РАБОТНА СРЕЩА 04.06.2015.pdf - 165 KB

image/jpeg Snimki_06_2015 134.jpg - 504 KB

image/jpeg Snimki_06_2015 130.jpg - 462 KB

image/jpeg Snimki_06_2015 132.jpg - 422 KB

Галерия снимки от ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ValidAid+ НА СРЕЩА В НАПОО ...