Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса"

вторник, 08 септември 2015 20:43

На 8 септември 2015 г. в хотел Даунтаун - София се проведе Международна конференция на тема "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса". Конференцията бе организирана от Институт за следдипломна квалификация при УНСС и Институт за подготовка на служители в международни организации и бе заключителната част на проект iPro - iProfessional, осъществен с директната финансова ходкрепа на Европейската комисия по програма "Учене през целия живот". На форума присъстваха представители на академичните среди и специалисти от практиката от седем страни-членки на ЕС, партньори при осъществяването на проекта.

Проектът цели разработването на съвременна рамка на компентентностите и универсален модел на учебен план, който може да се адаптира съдържателно към различен национален контекст и нужди на обучителни институции от системата на висшето образование и продължаващото обучение на бъдещи и действащи специалисти в сферата на дигиталните медии. В рамките на проекта пилотно са създадени и тествани редица обучетиелни уеб-базирани модули.

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев приветствие към конференцията направи проф. д-р Веселка Павлова - зам.ректор на УНСС. Тя изрази увереност, че резултатите от проекта ще бъдат от пряка полза за учебната дейност на УНСС.

Целите и резултатите от проекта представи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, ръководител на екипа от експерти на ИСК, директор на Центъра за компютърни иновативни системи. 

Представители на чуждестранните партньори по проекта изнесоха презентации, свързани с практическата приложимост на резултатите от проекта.

Прикачени файлове:

image/jpeg ef14c_DSC_1.JPG - 5492 KB

image/jpeg 17459_DSC_4.JPG - 10738 KB

image/jpeg 63e05_DSC_3.JPG - 8806 KB

image/jpeg 67db7_DSC_2.JPG - 11017 KB

Галерия снимки от iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на ди ...