Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Заключително събитие по проект ValidAid+

неделя, 13 декември 2015 20:35

В края на октомври 2015 г. се проведе заключителното събитие по проект 2013–1GR-LEO05-14210 ValidAid+ "Валидиране на компетентности, придобити на работното място при нискоквалифицирани хора/служители" Leonardo Da Vinci Programme, 2013-2015 (Validating Comnetences Gaines at the Workplace in case of low-qualified people).

val1.JPG

Българските партньори - Европейският център за качество ООД и Институтът за следдипломна квалификация при УНСС представиха резултатите от двегодишния проект по европейската програма "Леонардо да Винчи".

val2.jpg

Доц. д-р Елка Василева, от ИСК при УНСС запозна участниците с процеса на разпознаване, валидиране и сердификация в контекста на проекта ValidAid+ и създадения в рамките на проекта "Валидационен пакет". Доц. д-р Даниела Иванова от ИСК при УНСС запозна участниците със стандартите за професионални компетентности в секторите "Търговия"/"Хотелско настаняване"/"Публична администрация".

val3.jpg

На участниците, преминали успешно през процеса на валидиране от сектор "Хотелско настаняване" официално бяха връчени разработените по проекта сертификати за валидиране на компетентности.

val4.jpg

Участниците се включиха активно в последвалата дискусия. Председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) Г-жа Емилияна Димитрова и Г-жа Яна Василева, гл.експерт от НАПОО оцениха високо резултатите от проекта в светлината на промените в нормативната база в сферата на валидирането в България. Представителите на Българската стопанска камара, браншовите организатори в сектор"Туризъм", на община "Младост", на центрове за професионално обучение, на обучителни институции и университети, на НПО и консултантски фирми дискутираха по предоставените стандарти за професионални компетентности, както и с методите и инструментариумите, разработени по проекта. Особен акцент беше направен върху ролята на оценителите на валидиране в нашата страна.

val5.jpg

За повече подробности за проекта посетете сайта на проекта: http://www.validaidplus.eu

Прикачени файлове:

image/jpeg val1.JPG - 872 KB

image/jpeg val2.jpg - 845 KB

image/jpeg val3.jpg - 44 KB

image/jpeg val4.jpg - 90 KB

image/jpeg val5.jpg - 137 KB

Галерия снимки от Заключително събитие по проект ValidAid+ ...