Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение

Институт за следдипломна квалификация

Търсене: Новини

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854 "Управление на продажбите в междукултурна среда"

понеделник, 17 декември 2018 15:14

Разглеждате снимки от ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854 "Управление на продажбите в междукултурна среда"

Вижте пълен текст на ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854 "Управление на продажбите в междукултурна среда"

Галерия снимки от ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854  "Управление на пр ...