Институт за следдипломна квалификация

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291

понеделник, 31 декември 2018 11:26

Разглеждате снимки от ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291

Вижте пълен текст на ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291

_294e5_erasmus co-funded logo.png

_294e5_erasmus co-funded logo.png

Страница:

Галерия снимки от ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291 ...