Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение

Институт за следдипломна квалификация

Търсене: Новини

FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони

понеделник, 15 юни 2015 17:16

Разглеждате снимки от FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони

Вижте пълен текст на FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони

Галерия снимки от FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони ...