Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Търсене: Новини
RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване desc заглавие

Заключителна конференция с международно участи по проект IIoTNET

13.10.2021 г. 16:40:27 ч.

TOC Newsletter nr 3/6.5.2021

14.9.2021 г. 13:54:35 ч.

Започна приемът за новата учебна 2021/2022 година в Института за следдипломна квалификация при УНСС

31.8.2021 г. 13:15:12 ч.

С участието на 35 студенти от УНСС завърши финалната фаза на проект "Дигитален хуманист"

24.6.2021 г. 10:40:38 ч.

Стартира Академия „Стомана“

25.6.2021 г. 12:40:59 ч.

ИСК връчи сертификати на 20 служители на Агенция „Митници“ за успешно завършване на следдипломна квалификация

21.6.2021 г. 10:42:10 ч.

Проведени бяха апробациите на обучителните ресурси, разработени в рамките на проект LiNT, както и пилотните обучения по проекта

8.2.2021 г. 13:50:19 ч.

Трета партньорска среща по проект LiNT

18.9.2020 г. 13:49:09 ч.

Проведена беше втора партньорска среща по проект LiNT

2.3.2020 г. 13:45:56 ч.

Организирана беше фокус група по проект LiNT за разработването на инструментариум за обучение на млади предприемачи

23.12.2019 г. 13:43:51 ч.