Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Търсене: Новини
RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване asc дата обновяване заглавие

ИСК със сертификат от Италия за внедрена управленска система

28.10.2011 г. 16:25:00 ч.

ИСК спечели проект за обучение на специалисти в научноизследователски клъстери

8.11.2011 г. 15:55:00 ч.

Топлина и уют за студентите в Института за следдипломна квалификация

6.12.2011 г. 14:35:00 ч.

Национална конференция „Стратегии и политики за учене през целия живот”

16.12.2011 г. 16:30:00 ч.

КУРСОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

6.1.2012 г. 11:05:00 ч.

ИСК участва в информационна среща „Заедно по-информирани от днес“

9.2.2012 г. 16:45:00 ч.

Проект „Творчески стратегии за предвидливост - учебна програма”

10.2.2012 г. 11:10:00 ч.

Project ”Creative Strategic Foresight - Study Programme” - CSF („Творчески стратегии за предвидливост – учебна програма”)

27.2.2012 г. 14:15:00 ч.

ИСК на годишната регионална среща на Рефернет мрежата

23.3.2012 г. 14:00:00 ч.

Доволни специализанти от курс „Малък и среден бизнес” в ИСК при УНСС отправиха благодарствен адрес към проф. Иван Душанов

30.4.2012 г. 10:00:00 ч.