Институт за следдипломна квалификация

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване заглавие asc
FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони

FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони

15.6.2015 г. 17:16:27 ч.

iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса"

iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса"

8.9.2015 г. 20:43:35 ч.

Project ”Creative Strategic Foresight - Study Programme” - CSF („Творчески стратегии за предвидливост – учебна програма”)

Project ”Creative Strategic Foresight - Study Programme” - CSF („Творчески стратегии за предвидливост – учебна програма”)

27.2.2012 г. 14:15:00 ч.

ReferNet с експерти от ИСК при УНСС

ReferNet с експерти от ИСК при УНСС

30.5.2012 г. 13:27:34 ч.

Анкетно проучване на тема "Европеизация"

Анкетно проучване на тема "Европеизация"

12.5.2015 г. 13:04:04 ч.

В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство"

В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство"

4.2.2013 г. 15:22:11 ч.

В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство"

В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство"

8.11.2013 г. 13:59:53 ч.

Втора партньорска среща по проект FIERE

Втора партньорска среща по проект FIERE

4.7.2014 г. 09:25:00 ч.

Втора работна среща по проект Validaid +

Втора работна среща по проект Validaid +

18.6.2014 г. 12:15:17 ч.

Доволни специализанти от курс „Малък и среден бизнес” в ИСК при УНСС отправиха благодарствен адрес към проф. Иван Душанов

Доволни специализанти от курс „Малък и среден бизнес” в ИСК при УНСС отправиха благодарствен адрес към проф. Иван Душанов

30.4.2012 г. 10:00:00 ч.