Институт за следдипломна квалификация

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони

FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони

15.6.2015 г. 17:16:27 ч.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ValidAid+ НА СРЕЩА В НАПОО

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ValidAid+ НА СРЕЩА В НАПОО

12.6.2015 г. 10:02:55 ч.

Обучителен курс по проект ValidAid+: ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

Обучителен курс по проект ValidAid+: ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

7.6.2015 г. 10:35:26 ч.

ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ValidAid+

ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ValidAid+

4.6.2015 г. 15:37:24 ч.

Анкетно проучване на тема "Европеизация"

Анкетно проучване на тема "Европеизация"

12.5.2015 г. 13:04:04 ч.

Национална конференция по проект RePLAY на тема "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица"

Национална конференция по проект RePLAY на тема "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица"

30.4.2015 г. 08:56:47 ч.

Европеизацията - Организационни инструменти за оценка на нивото на европеизацията в образователните институции

Европеизацията - Организационни инструменти за оценка на нивото на европеизацията в образователните институции

16.3.2015 г. 14:42:05 ч.

СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА ГРУПА ПО iPro – 27 февруари 2015 г.

СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА ГРУПА ПО iPro – 27 февруари 2015 г.

26.2.2015 г. 15:22:18 ч.

Приключи анализа на нуждите от обучение по проект FIERE

Приключи анализа на нуждите от обучение по проект FIERE

20.11.2014 г. 11:10:00 ч.

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗАКРИТА ПЛОЩ ЗА МОНИТИРАНЕ НА АВТОМАТ КАФЕ-МАШИНА

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗАКРИТА ПЛОЩ ЗА МОНИТИРАНЕ НА АВТОМАТ КАФЕ-МАШИНА

20.8.2014 г. 12:54:49 ч.