Институт за следдипломна квалификация

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Втора партньорска среща по проект FIERE

Втора партньорска среща по проект FIERE

4.7.2014 г. 09:25:00 ч.

Удостоверения за професионална квалификация по икономика и организация на ВиК отрасъла получиха курсисти

Удостоверения за професионална квалификация по икономика и организация на ВиК отрасъла получиха курсисти

23.6.2014 г. 14:17:23 ч.

Втора работна среща по проект Validaid +

Втора работна среща по проект Validaid +

18.6.2014 г. 12:15:17 ч.

Проект FIERE - РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ

Проект FIERE - РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ

13.6.2014 г. 13:51:23 ч.

Успешно приключиха курсовете по "Глобален мениджмънт и лидерство" и "Маркетинг, реклама и бизнес комуникации"

Успешно приключиха курсовете по "Глобален мениджмънт и лидерство" и "Маркетинг, реклама и бизнес комуникации"

16.5.2014 г. 13:32:33 ч.

Закриваща среща на проект " Умения за бъдещето - към по-добри умения на трудовия пазар чрез по-добро ориентиране и образование"

Закриваща среща на проект " Умения за бъдещето - към по-добри умения на трудовия пазар чрез по-добро ориентиране и образование"

30.4.2014 г. 11:43:12 ч.

Кръгла маса на тема: „Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности”.

Кръгла маса на тема: „Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности”.

14.3.2014 г. 14:25:06 ч.

Открита е процедура за провеждане на търг с тайно наддаване....

Открита е процедура за провеждане на търг с тайно наддаване....

12.3.2014 г. 00:00:00 ч.

В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство"

В ИСК при УНСС започна курс "Глобален мениджмънт и лидерство"

8.11.2013 г. 13:59:53 ч.

Международна конференция по проект InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери"

Международна конференция по проект InnoSee "Обучение на специалисти от научноизследователски клъстери"

13.9.2013 г. 16:30:00 ч.