Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Търсене: Новини
RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗМАМА

27.4.2016 г. 14:54:46 ч.

Заключително събитие по проект ValidAid+

13.12.2015 г. 20:35:25 ч.

iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса"

8.9.2015 г. 20:43:35 ч.

FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони

15.6.2015 г. 17:16:27 ч.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ValidAid+ НА СРЕЩА В НАПОО

12.6.2015 г. 10:02:55 ч.

Обучителен курс по проект ValidAid+: ОЦЕНИТЕЛИ В ПРОЦЕСА НА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

7.6.2015 г. 10:35:26 ч.

ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ValidAid+

4.6.2015 г. 15:37:24 ч.

Анкетно проучване на тема "Европеизация"

12.5.2015 г. 13:04:04 ч.

Национална конференция по проект RePLAY на тема "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица"

30.4.2015 г. 08:56:47 ч.

Европеизацията - Организационни инструменти за оценка на нивото на европеизацията в образователните институции

16.3.2015 г. 14:42:05 ч.