Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Търсене: Новини
RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА ГРУПА ПО iPro – 27 февруари 2015 г.

26.2.2015 г. 15:22:18 ч.

Приключи анализа на нуждите от обучение по проект FIERE

20.11.2014 г. 11:10:00 ч.

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗАКРИТА ПЛОЩ ЗА МОНИТИРАНЕ НА АВТОМАТ КАФЕ-МАШИНА

20.8.2014 г. 12:54:49 ч.

Втора партньорска среща по проект FIERE

4.7.2014 г. 09:25:00 ч.

Удостоверения за професионална квалификация по икономика и организация на ВиК отрасъла получиха курсисти

23.6.2014 г. 14:17:23 ч.

Втора работна среща по проект Validaid +

18.6.2014 г. 12:15:17 ч.

Проект FIERE - РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ

13.6.2014 г. 13:51:23 ч.

Успешно приключиха курсовете по "Глобален мениджмънт и лидерство" и "Маркетинг, реклама и бизнес комуникации"

16.5.2014 г. 13:32:33 ч.

Закриваща среща на проект " Умения за бъдещето - към по-добри умения на трудовия пазар чрез по-добро ориентиране и образование"

30.4.2014 г. 11:43:12 ч.

Кръгла маса на тема: „Инструменти на Европейския съюз за финансиране на образователни политики и дейности”.

14.3.2014 г. 14:25:06 ч.