Институт за следдипломна квалификация

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
ПЪРВА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ по Проект IIoTNET "Industrial Internet of Things VET Network"

ПЪРВА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ по Проект IIoTNET "Industrial Internet of Things VET Network"

21.10.2019 г. 16:20:15 ч.

ПРОЕКТ EXPOVET - Joint VET Corse for Export Experts

ПРОЕКТ EXPOVET - Joint VET Corse for Export Experts

21.10.2019 г. 15:49:06 ч.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ в Република Северна Македония

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ в Република Северна Македония

25.9.2019 г. 16:43:39 ч.

РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“

РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“

13.5.2019 г. 12:14:54 ч.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

31.12.2018 г. 17:41:51 ч.

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

31.12.2018 г. 12:52:48 ч.

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291

31.12.2018 г. 11:26:32 ч.

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854  "Управление на продажбите в междукултурна среда"

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854 "Управление на продажбите в междукултурна среда"

17.12.2018 г. 15:14:30 ч.

СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия

СЕМИНАР по Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитализация в Португалия

8.12.2018 г. 08:47:19 ч.

ТРАНСГЕНЕРАЦИОНЕН СЕМИНАР по Проект FABUSS „Успешна приемственост в семейния бизнес”

ТРАНСГЕНЕРАЦИОНЕН СЕМИНАР по Проект FABUSS „Успешна приемственост в семейния бизнес”

6.12.2018 г. 16:05:58 ч.