Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 19 ноември 2020 15:11

50 ГОДИНИ ОПИТ В ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ

 
  

  50 ГОДИНИ ОПИТ В ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ! 

  _d2f9c_нов избор.png