Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 30 декември 2019 22:55

50 ГОДИНИ ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ В УНСС

 _d2f9c_100 унсс.png  

  50 ГОДИНИ ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ В УНСС 

  _d2f9c_нов избор.png