Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: четвъртък, 19 ноември 2020 16:43

Контакти


ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС
Румяна Накова
тел. +359(2)8621069, 0888000245, факс +359(2)8627447
Е-mail: R.Nakova@ips.bg; ips@ips.bg

Полина Никифорова - организатор учебна дейност
тел. +359(2)8627713; 0888000237
E-mail: P.Nikiforova@ips.bg


ИСК при УНСС

Адрес: София 1797, бул. "Климент Охридски" 2


Намерете ни на картата: ИСК