Институт за следдипломна квалификация

Обновено: четвъртък, 29 март 2018 14:40

Контакти

ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС
Румяна Накова
тел. +359(2)8621069, 0888000245, факс +359(2)8627447
Е-mail: R.Nakova@ips.bg; ips@ips.bg

Полина Никифорова - организатор учебна дейност
тел. +359(2)8627713; 0888000237
E-mail: P.Nikiforova@ips.bg 

Мирослава Пенчева - организатор учебна дейност
тел. 0882 599 998 
Е-mail: M.Pencheva@ips.bg       

ИСК при УНСС
Адрес: София 1797, бул. "Климент Охридски" 2

Намерете ни картата: ИСК

Документи за кандидатстване и номер на банковата сметка можете да намерите ТУК