Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 20 ноември 2020 21:34

Български и чуждестранни партньори, институции и клиенти

     ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ

 • Университет "Пиер Мендес Франс" – Гренобъл, Франция  
 • Университет на Валенсия, Испания  
 • Международна академия за продължаващо обучение и преквалификация -    Берлин, Германия
 • Асоциация за изследване и обучение – Торино, Италия 
 • Университет на Барселона, Испания
 • Университет "Пиер Мендес Франс" - Гренобъл, Франция
 • Университет на Валенсия, Испания  
 • Университета на Евора, Португалия 
 • KWI  Consultants & Engineers  – Австрия
 • "Aтлантис" – Солун, Гърция
 • "Мултимедия Дизайн Студио" – Англия
 • Фондация за европейско развитие – Холандия
 • Превент Брюксел, Белгия
 • СТОДТ – Холандия
 • Шу Каросерибау ГмбХ - Германия
 • “Гръцки сертификационен регистър” – Гърция
 • Център за изследване на информационни системи – Рим, Италия
 • Институт Банковни /Колеж по банкиране/ - Прага, Чехия
 • Платон /Център за професионално обучение” – Солун, Гърция
 • Център за изследване на информационните технологии в 
 • Университета “Луис Гуидо Карли”/ - Рим, Италия
 • Факултет по икономика в Университета “Ла Сапиенца” – Рим, Италия
 • Японска агенция за международно сътрудничество /JICA/
 • Азиатско-Тихоокеански университет ”Рицумейкан” /ARU/-Япония
 • Токайски университет /TUJ/ -   Япония
 • Университет Париж III
 • Център за обслужване на образованието и обучението, Исландия  

     ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ 

 • Министерски съвет на Република България

     МИНИСТЕРСТВА

 • Министерство на икономиката и енергетиката  
 • Министерство на труда и социалната политика  
 • Министерство на финансите  
 • Министерство на околната среда и водите  
 • Министерство на отбраната  
 • Министерство на здравеопазването  
 • Министерство на държавната администрация и административната реформа 
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството  
 • Министерство на вътрешните работи  
 • Министерство на външните работи 
      АГЕНЦИИ И ДРУГИ
 • Агенция “ Митници”
 • Национална агенция за приходите
 • Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия /ИАНМСП/
 • Агенция за приватизация
 • Българска търговско - промишлена палата /БТПП/
 • Държавна комисия за сигурността на информацията /ДКСИ/
 • Българска стокова борса
 • Българска фондова борса
 • Сметна палата на Република България
 • Патентно ведомство
 • Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/
 • Български пощи ЕАД

      ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ

 • областна администрация "София-град"
 • областна администрация "София-област"
 • областна администрация Бургас 
 • областна администрация Сливен  

     БАНКOВИ ИНСТИТУЦИИ

 • Българска народна банка
 • УниКредит Булбанк АД
 • Дексиа Комуналкредит България
 • Корпоративна търговска банка АД
 • Стопанска и инвестиционна банка 

      НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ   

 • Национална школа по мениджмънт
 • Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Трън”
 • “Съюз на военноинвалидните кооперации в България” – Перник
 • Център за сравнителни изследвания - София
 • “Технологично развитие и иновации” - София
 • Балканика Т& CS – София
 • Сдружение “Насърчаване на заетостта” – София
 • Сдружение с нестопанска цел "Агенция СЕЛИМА" – гр. Долна баня
 • Сдружение с нестопанска цел “Сдружение за регионално развитие” – гр. Божурищe
 • Агенция за развитие на човешките ресурси -  Бургас
 • Център за управление и професионално обучение АД – София
 • Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Вършец” - Вършец
 • Централен съюз на трудовопроизводителните кооперации -София  
 • Национален съюз на кооперациите на инвалидите
 • Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и  Козметика (БНАЕМПК)   

 

ОБЩИНИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

община Божурище
община Вършец 
община Долна баня
община Ихтиман 
община Костенец
община Николаево
община Първомай 
община Трън 
община Велинград
община Ракитово
община Перник
община Радомир
община Ковачевци
община Земен
община Самоков 
община Годеч
община Бургас
община Руен
община Приморско
община Бяла (област Варна)
община Мездра 
община Роман
община Копривщица
община  Казанлък
община Раднево
община Луковит
община Павел баня
община Средец
община Поморие

   
ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ТЪРГОВСКИ
И ДРУГИ ФИРМИ  
"Буллброкерс" ЕООД  
"Веда консулт" ЕООД Габрово
"Бизнес Медия Груп" АД  -
София
"Интеримпекс" ООД-София 
"Елидис"   ООД -  София 
"Вандов" ЕООД – гр. Луковит
"Вандов – Г" ООД – гр. Луковит 
арс ауто" ООД – Бургас
 Булгаргаз Холдинг     
"Елаците мед" АД 
"Информационно обслужване" АД
ТНТ България
ФБК "
Фина-С"
НЕК - Язовири и каскади 
"
Топлофикация" – София 
"
Електроразпределение” ЕАД –София
Кока Кола 
"
Хюндай-Елпром Трафо"
"Веселино" ЕООД - Казанлък 
"
Тринити-С" ООД
"Антоан Вилл" ЕООД – Русе
"Аниди" ЕООД
"Крам комплекс груп"  
ЕООД 
"Лемна Екоинвест България" АД
 ET "Дея-Деана Кръстева" 
 ГАЛИЛЕО.БГ АД
"Кумерио Мед" АД
 Трамкар ЕАД


КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ
 
    

"Report.BG"
"Европейски център за качество" – София
"
Алмарекс" ЕООД - София "Булекопроекти" ООД - София "Булекотурс" ЕООД
Рискови капиталови инвестиции ООД – Казанлък 
Център за обучение и квалификация към "
Ютилитис сървисис" ЕООД -  София "Институт за Управление на Програми и Проекти" 
"
Суис" ЕООД
"
Иннова" ООД
"
Витамина България" ООД
"
Виа Спектър" ЕООД
Институт за управление на проекти ООД