Институт за следдипломна квалификация

За института
Обновено: вторник, 03 октомври 2017 5:50

Структура

   

 

ДИРЕКЦИОНЕН СЪВЕТ

                                       

  доц. д-р Иван Стойчев  

директор на ИСК 

ЧЛЕНОВЕ: 

доц. д-р Даниела Иванова

ръководител на Център за управление на качеството и международни проекти

доц. д-р Татяна Даскалова

ръководител на Център за факултативно обучение


Лъчезар Лазаров

главен счетоводител

   

 

Центрове

 

Център по икономика и управление

Център по финанси и счетоводство

Център за управление на качеството и
международни проекти

Център за професионално обучение

Школа за чуждоезиково обучение

Център за факултативно обучение