Институт за следдипломна квалификация

За института
Обновено: сряда, 24 октомври 2018 14:00

Структура

   

 

ДИРЕКЦИОНЕН СЪВЕТ

                                       

  доц. д-р Иван Стойчев  

директор на ИСК 

ЧЛЕНОВЕ: 

                            

доц. д-р Даниела Иванова

ръководител на Център за управление на качеството и международни проекти

доц. д-р Татяна Даскалова

ръководител на Център за факултативно обучение

Мария Пелова

главен счетоводител

 

Центрове

 

Център по икономика и управление

Център по финанси и счетоводство

Център за управление на качеството и
международни проекти

Център за професионално обучение

Школа за чуждоезиково обучение

Център за факултативно обучение