Институт за следдипломна квалификация

За института
Обновено: сряда, 19 юни 2019 16:39

Структура

   

 

ДИРЕКЦИОНЕН СЪВЕТ

                                       

  доц. д-р Иван Стойчев  

директор на ИСК 

ЧЛЕНОВЕ: 

доц. д-р Нина Типова

ръководител на Център по финанси и счетоводство

Соня Димитрова

главен счетоводител

 

ЦЕНТРОВЕ

 

Център по икономика и управление

Център по финанси и счетоводство

Център за управление на качеството и
международни проекти

Център за професионално обучение

Школа за чуждоезиково обучение

Център за факултативно обучение